1. AVÍS LEGAL I TERMES D’ÚS

Puc garantir-te que et trobes en un espai 100 % segur, per això, donant compliment amb el deure informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació, es fa constar:

 

1.1. Dades identificatives del responsable

Tal com recull la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, li informo que:

 

La meva denominació social és: xxxx

El meu CIF/NIF és:

El meu domicili social es troba en: ####

Email: @@@@

La meva activitat és: %%%%

 

1.2. Finalitat de la pàgina web.

Els serveis prestats pel responsable de la pàgina web són els següents:

 

La venda de serveis d’Arquitectura i disseny.

 

1.3. Usuaris:

L’accés i/o ús d’aquest lloc web atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, els presents termes d’ús, no obstant això, pel mer ús de la pàgina web no significa l’inici de relació laboral/comercial alguna.

 

1.4. Ús del lloc web i captura d’informació:

1.4.1 ÚS DEL LLOC WEB

 

La pàgina web *wwww d’ara endavant (LA WEB) proporciona l’accés a articles, informacions, serveis i dades (d’ara endavant, “els continguts”) propietat de xxxx. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús de la web.

 

L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts que ofereix a través del seu web i amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, a no emprar-los para:

 

(a) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic;

 

(b) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans;

 

(c) provocar danys en els sistemes físics i lògics de *wwww, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;

 

(d) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

 

xxxx es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació.

 

En qualsevol cas, xxxx no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través del blog o altres eines de participació que puguin crear-se, conforme al previst en la normativa d’aplicació.

 

1.4.2 Captura d’informació

– Formulari de contacte, on l’USUARI haurà d’emplenar el camp de correu electrònic, assumpte i nom.

 

– Formulari de subscripció, emplenant l’USUARI els camps necessaris per al contacte d’alguns dels serveis oferts per xxxx.

 

– *Cookies de rastreig, conforme a les següents regles

 

– Navegació i Adreça IP: En navegar per aquesta web, l’usuari facilita de forma automàtica al servidor de la web informació relativa a la teva adreça IP, data i hora d’accés, el *hipervínculo que li ha reexpedit a aquestes, el teu sistema operatiu i el navegador utilitzat

 

Malgrat l’anterior, els usuaris podran donar-se de baixa a qualsevol moment dels serveis prestats per xxxx o dades aportades per l’USUARI donant compliment a la normativa vigent sobre Protecció de Dades. Així mateix, tant en subscriure’s a aquesta pàgina web com en realitzar algun comentari en qualsevol de les seves pàgines i/o entrades, l’usuari consent:

 

El tractament de les seves dades personals a l’entorn de *WordPress conforme a les seves polítiques de privadesa.

L’accés de xxxx a les dades que, d’acord amb la infraestructura de *WordPress, necessiti l’usuari aportar bé per a la subscripció al curs bé per a qualsevol consulta mitjançant el formulari de contacte.

Així mateix, informem que la informació dels nostres usuaris està protegida d’acord amb la nostra política de privadesa.

 

En activar una subscripció, formulari de contacte o comentari, l’usuari comprèn i accepta que:

Des del moment en què efectua la seva subscripció o accedeixes a algun servei, xxxx té accés

 

a: Nom, i email, o altres dades necessàries per a facturació conformant un fitxer degudament inscrit en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades amb el nom de “USUARIS DE LA WEB I SUBSCRIPTORS” o en el cas de realitzar alguna compra, serà subscrit al fitxer de “CLIENTS xxxx” tenint accés a dades de nom, cognoms, email, *dni i domicili complet.

 

En tot cas xxxx es reserva el dret de modificar, a qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la presentació i configuració de la web *wwww com el present avís legal.

 

  1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

xxxx per si o com a cessionari, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de xxxx o bé dels seus llicenciadors. Tots els drets reservats.

 

Qualsevol ús no autoritzat prèviament per xxxx, serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

 

Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de xxxx.

 

L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de xxxx. Podrà visualitzar únicament els elements de la web sense possibilitat d’imprimir-los, copiar-los o emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de xxxx.

 

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

xxxx no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: per errors o omissions en els continguts, per falta de disponibilitat del lloc web, – el qual realitzarà parades periòdiques per manteniments tècnics – així com per la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

 

MODIFICACIONS

xxxx es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats al seu web.

 

  1. POLÍTICA D’ENLLAÇOS

Les persones o entitats que pretenguin realitzar o realitzin un *hiperenlace des d’una pàgina web d’un altre portal d’Internet a la web de xxxx haurà de sotmetre’s les següents condicions:

 

– No es permet la reproducció total o parcial de cap dels serveis ni continguts del lloc web sense la prèvia autorització expressa de xxxx

 

– No s’establiran *deep-links ni enllaços *IMG o d’imatge, ni *frames amb la web de xxxx sense la seva prèvia autorització expressa.

 

– No s’establirà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre la web de xxxx, ni sobre els serveis o continguts d’aquesta. Excepte aquells signes que formin part del *hipervínculo, la pàgina web en la qual s’estableixi no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a xxxx, excepte autorització expressa d’aquest.

 

– L’establiment del *hipervínculo no implicarà l’existència de relacions entre xxxx i el titular de la pàgina web o del portal des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de xxxx dels serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web o portal.

 

– xxxx no serà responsable dels continguts o serveis posats a la disposició del públic a la pàgina web o portal des del qual es realitzi el *hipervínculo, ni de les informacions i manifestacions incloses en els mateixos.

 

El lloc web de xxxx pot posar a la disposició de l’usuari connexions i enllaços a altres llocs web gestionats i controlats per tercers. Aquests enllaços tenen com a exclusiva funció, la de facilitar als usuaris la cerca d’informació, continguts i serveis sobre el nostre *rubro, sense que en cap cas pugui considerar-se un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita dels mateixos.

 

xxxx no comercialitza, ni dirigeix, ni controla prèviament, ni fa propis els continguts, serveis, informacions i manifestacions disponibles en aquests llocs web.

 

xxxx no assumeix cap tipus de responsabilitat, ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar-se de l’accés, manteniment, ús, qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts, informacions, comunicacions, opinions, manifestacions, productes i serveis existents o oferts en els llocs web no gestionats per xxxx i que resultin accessibles a través de xxxx

 

  1. DRET D’EXCLUSIÓ

xxxx es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

 

  1. GENERALITATS

xxxx perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

 

  1. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

xxxx podrà modificar a qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

 

  1. RECLAMACIONS I DUBTES

xxxx informa que existeixen fulles de reclamació a la disposició d’usuaris i clients podent remetre un correu a @@@@  indicant el seu nom i cognoms, el servei o producte adquirit i exposant els motius de la seva reclamació.

 

També pot dirigir la seva reclamació per correu postal dirigit a: xxxx, ####

 

  1. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre xxxx i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de &&&&, tret que la Llei aplicable disponibilitat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.