gestoria + serveis jurídics

Tot el que necessites en gestió administrtiva, empresarial, assegurances i legal t’ho oferim nosaltres en un sol lloc

ADMINISTRACIÓ DE FINQUES

Intermediació immobiliària y administració d’edificis en règim de propietat horitzontal, ens ocupem de:

 • Adopció de mesures i actes necessaris per a conservar la propietat i el correcte funcionament de les comunitats.
 • Vetllar per tal que els propietaris-comuners compleixin les obligacions comunitàries.
 • Preparació de comptes anuals i pressupostos.
 • Presa de decisions sobre obres de conservació i de caràcter urgent donant compte d’immediat al president/a.
 • Pagament amb autorització de la presidència de despeses de caràcter d’urgència a càrrec del fons de reserva.
 • Redacció d’estatuts i normes de règim interior.
 • Habilitar un accés a la nostra pàgina web per tal que cada comuner pugui comprovar: estat de comptes personal
  amb la comunitat, estat de comptes de la comunitat, actes de la comunitat, legislació aplicable, dades bancàries,
  normes interiors, estatuts, pòlissa d’assegurances.

Contacti'ns

(+34) 972 77 46 39

Horari 10:00 – 19:00

Direcció  Avinguda Girona,nº 43, Baixos, 17130 L’Escala (Girona)

Email info@grauisern.cat