gestoria + serveis jurídics

Tot el que necessites en gestió administrtiva, empresarial, assegurances i legal t’ho oferim nosaltres en un sol lloc

ASSESSORAMENT LABORAL

Tota la gestió pel compliment de la normativa vigent en matèria laboral i orientació sobre les opcions disponibles en cada moment per reduir despeses i evitar sancions: Altes d’empresa, contractes de treball, rebuts de salaris, comunicacions a la Seguretat Social

 • Tramitació d’altes i baixes d’empreses i autònoms.
 • Confecció i presentació d’altes i baixes de treballadors en el Règim General.
 • Confecció i presentació d’altes i baixes per malaltia o accident.
 • Redacció i tramitació de tota mena de contractes laborals.
 • Assessorament sobre models de contracte.
 • Confecció rebuts salarials amb aplicació actualitzada de convenis.
 • Emissió de certificats d’empresa i certificats anuals d’ingressos i retencions dels treballadors.
 • Confecció i gestió de pagament de quotes a Seguretat Social, model TC.
 • Confecció i presentació de models trimestrals 110, 216 i models de resum anual 190 i 296.
 • Anàlisi de costos de personal.
 • Gestió i ajornament de quotes impagades de Seguretat Social.
 • Gestió i tramitació de tota mena de pensions i ajuts de la Seguretat Social.
 • Assessorament en acomiadaments de personal i assistència al CMAC.
 • Atenció de requeriments de la Inspecció de Treball.
 • Assessorament general en l’àmbit de la jurisdicció del dret de treball i de la Seguretat Social a empreses, autònoms i particulars.

Contacti'ns

(+34) 972 77 46 39

Horari 10:00 – 19:00

Direcció  Avinguda Girona,nº 43, Baixos, 17130 L’Escala (Girona)

Email info@grauisern.cat