gestoria + serveis jurídics

Tot el que necessites en gestió administrtiva, empresarial, assegurances i legal t’ho oferim nosaltres en un sol lloc

Legals (mercantil, civil, administratiu, tributari, laboral): Constitució de societats. operacions entre societats, dret concursal, contractes de lloguer, reclamació de morosos, negociacions extrajudicials …

EXTRAJUDICIAL

 • Renegociació de deutes.
 • Redacció i negociació de tot tipus de contractes.
 • Constitució d’associacions.
 • Tramitació d’herències.

MERCANTIL

 • Constitució de societats i tots tipus d’operacions societàries derivades.
 • Procediments mercantils.
 • Liquidació de societats.
 • Modificació, dissolució i liquidació  de societats.

CIVIL

 • Successions i tràmits registrals.
 • Expedients de domini i major cabuda.
 • Interdictes i accions reals.
 • Procediments bancaris per preferents i clàusules sòl.
 • Arrendaments.
 • Accidents de trànsit.
 • Reclamacions sobre responsabilitat civil.
 • Propietat horitzontal i comunitats de béns.
 • Arrendaments.
 • Divorcis i separacions de comú acord i contenciosos.
 • Incapacitacions.
 • Actes de conciliació.
 • Procediments derivats de la propietat horitzontal.
 • Judicis monitoris i canviaris.

Contacti'ns

(+34) 972 77 46 39

Horari 10:00 – 19:00

Direcció  Avinguda Girona,nº 43, Baixos, 17130 L’Escala (Girona)

Email info@grauisern.cat