gestoria + serveis jurídics

Tot el que necessites en gestió administrtiva, empresarial, assegurances i legal t’ho oferim nosaltres en un sol lloc

SERVEIS D’EMPRESES

Un servei global de les principals àrees d’assessorament empresarial (comptable, fiscal i laboral) i que es pot complementar amb altres serveis que oferim directament des del nostre despatx o mitjançant convenis amb professionals d’altres sectors

ÀREA FISCAL, TRIBUTÀRIA I MERCANTIL

 • Estudi, confecció i presentació de tots els impostos directes i indirectes.
 • Tramitació de bonificacions, deduccions, exemcions i subvencions tributàries.
 • Elaboració i seguiment de liquidacions tributàries.
 • Elaboració de llibres oficials de comptabilitat per al Registre Mercantil.
 • Confecció de comptes anuals per al Registre Mercantil.

ASSESSORAMENT COMPTABLE

 • Seguiment i realització de comptabilitat de l’empresa.
 • Anàlisi i optimització de circuits administratius.
 • Obtenció de comptabilitat analítica de costos.
 • Supervisió de comptabilitat dels nostres clients amb tots els assentaments
 • de tancament de l’exercici fins a l’elaboració dels llibres oficials per part del nostre personal.
 • Línia oberta de consulta telefònica.

ASSESSORAMENT LABORAL

 • Tramitació d’altes i baixes d’empreses i autònoms.
 • Confecció i presentació d’altes i baixes de treballadors en el Règim General.
 • Confecció i presentació d’altes i baixes per malaltia o accident.
 • Redacció i tramitació de tota mena de contractes laborals.
 • Assessorament sobre models de contracte.
 • Confecció rebuts salarials amb aplicació actualitzada de convenis.
 • Emissió de certificats d’empresa i certificats anuals d’ingressos i retencions dels treballadors.
 • Confecció i gestió de pagament de quotes a Seguretat Social, model TC.
 • Confecció i presentació de models trimestrals 110, 216 i models de resum anual 190 i 296.
 • Anàlisi de costos de personal.
 • Gestió i ajornament de quotes impagades de Seguretat Social.
 • Gestió i tramitació de tota mena de pensions i ajuts de la Seguretat Social.
 • Assessorament en acomiadaments de personal i assistència al CMAC.
 • Atenció de requeriments de la Inspecció de Treball.
 • Assessorament general en l’àmbit de la jurisdicció del dret de treball i de la Seguretat Social a empreses, autònoms i particulars.
 • Tramitació d’expedients de regulació d’ocupació.
 • Línia telefònica oberta per a tota mena de consultes laborals.
 • Línia telefònica oberta per tota mena de consultes laborals.

Contacti'ns

(+34) 972 77 46 39

Horari 10:00 – 19:00

Direcció  Avinguda Girona,nº 43, Baixos, 17130 L’Escala (Girona)

Email info@grauisern.cat