Adopteu mesures per evitar la responsabilitat subsidiària

Si la vostra empresa subcontracta l’execució d’obres o serveis que formen part de la seva activitat principal, podrà ser responsable davant Hisenda pel pagament de retencions i de l’IVA que l’empresa subcontractada hagi d’ingressar, en la part corresponent a les obres o serveis contractats.

Aquesta responsabilitat és subsidiària. Per tant, abans que Hisenda pugui exigir-vos el pagament, heu de perseguir els béns del deutor principal i declarar-lo en fallida (és a dir, que no té béns per respondre del deute). Tanmateix, fet això, si encara hi ha deute pendent, Hisenda podria actuar contra la vostra empresa.

Doncs bé, sàpiga que pot evitar aquest risc obtenint dels proveïdors subcontractats un certificat emès per Hisenda que acrediti que estan al dia amb les seves obligacions fiscals i sol·licitant que el renovin periòdicament.

 

Consulteu-nos: els nostres professionals analitzaran a quin dels vostres proveïdors s’ha de demanar el certificat de coneixement de les obligacions fiscals i us assessoraran sobre com actuar per evitar incórrer en responsabilitats davant Hisenda. 

Contáctenos

(+34) 972 77 46 39

Horario 10:00-19:00

Dirección Avenida Girona, nº 43, Bajos, 17130 L’Escala (Girona)

Email info@grauisern.cat