Servei Juridics

Legals (mercantil, civil, administratiu, tributari, laboral): Constitució de societats. operacions entre societats, dret concursal, contractes de lloguer, reclamació de morosos, negociacions extrajudicials … EXTRAJUDICIAL Renegociació de deutes. Redacció i negociació de tot tipus de contractes. Constitució d’associacions. Tramitació d’herències. MERCANTIL Constitució de societats i tots tipus d’operacions societàries derivades. Procediments mercantils. Liquidació de societats. Modificació, […]

Gestió administrativa

Gestió administrativa Realitzem tots els tràmits relacionats amb el teu vehicle davant  de Trànsit: Matriculacions, Canvis de nom, duplicats, bescanvi de permisos etc. També  ens ocupem de la sol.licitud de NIE,  renovació de Permisos de residencia i treball, expedients de reagrupació familiar i obtenció de la nacionalitat espanyola. Oferim la possibilitat d’obtenir el certificat digital, […]

Assessorament laboral

ASSESSORAMENT LABORAL Tota la gestió pel compliment de la normativa vigent en matèria laboral i orientació sobre les opcions disponibles en cada moment per reduir despeses i evitar sancions: Altes d’empresa, contractes de treball, rebuts de salaris, comunicacions a la Seguretat Social Tramitació d’altes i baixes d’empreses i autònoms. Confecció i presentació d’altes i baixes […]

Assessorament comptable

Comptable personalitzat i adaptat a la seva estructura administrativa, perquè la comptabilitat és una de les bases de qualsevol negoci independentment del seu tamany o sector ASSESSORAMENT COMPTABLE Seguiment i realització de comptabilitat de l’empresa. Anàlisi i optimització de circuits administratius. Obtenció de comptabilitat analítica de costos. Supervisió de comptabilitat dels nostres clients amb tots […]

Fiscal

Estudiem el seu cas en particular perquè obtingui els millors avantatges fiscals: Impost sobre la renda i patrimoni, declaracions d’IVA, comptes anuals ÀREA FISCAL, TRIBUTÀRIA I MERCANTIL Estudi, confecció i presentació de tots els impostos directes i indirectes. Tramitació de bonificacions, deduccions, exemcions i subvencions tributàries. Elaboració i seguiment de liquidacions tributàries. Elaboració de llibres […]

Assegurances

ASSEGURANCES Gestionem les seves assegurances de forma individual o global amb l’objectiu de reduir la seva despesa en assegurances El principal avantatge de gestionar les seves assegurances d’una manera global és que ens permet reduir la seva despesa en assegurances. Les necessitats de cada persona física o empresa són diferents i les cobertures dels riscos […]

Declaracions de renda i patrimoni

DECLARACIONS DE RENDA I PATRIMONI L’assessorem i confeccionem la seva declaració de renda i patrimoni en el cas en què estigui obligat. Volem comentar-li que el nostre principal objectiu en la confecció i assessorament de les seves declaracions de renda i patrimoni és ajudar-lo a no pagar més  impostos dels necessaris. També ens ocupem de […]

Administració de finques

ADMINISTRACIÓ DE FINQUES Intermediació immobiliària y administració d’edificis en règim de propietat horitzontal, ens ocupem de: Adopció de mesures i actes necessaris per a conservar la propietat i el correcte funcionament de les comunitats. Vetllar per tal que els propietaris-comuners compleixin les obligacions comunitàries. Preparació de comptes anuals i pressupostos. Presa de decisions sobre obres […]

Constitució de societats i empreses

CONSTITUCIÓ DE SOCIETATS I EMPRESES Hi ha diferents formes jurídiques a l’hora de crear una empresa i és important un bon assessorament per escollir quina és l’opció més beneficiosa per al seu negoci. Des del nostre despatx li assessorem i realitzem tots els tràmits necessaris per a la constitució de societats i empreses. Com a […]

Serveis d’empreses

SERVEIS D’EMPRESES Un servei global de les principals àrees d’assessorament empresarial (comptable, fiscal i laboral) i que es pot complementar amb altres serveis que oferim directament des del nostre despatx o mitjançant convenis amb professionals d’altres sectors ÀREA FISCAL, TRIBUTÀRIA I MERCANTIL Estudi, confecció i presentació de tots els impostos directes i indirectes. Tramitació de […]