GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Gestión administrativa Realizamos todos los trámites relacionados con tu vehículo delante de Tráfico: Matriculaciones, Cambios de nombre, duplicados, canje de permisos etc. También nos ocupamos de la solicitud de NIE, renovación de Permisos de residencia y trabajo, expedientes de reagrupación familiar y obtención de la nacionalidad española. Ofrecemos la posibilidad de obtener el certificado digital, […]

SERVICIOS JURIDICOS

Legales (mercantil, civil, administrativo, tributario, laboral): Constitución de sociedades. operaciones entre sociedades, derecho concursal, contratos de alquiler, reclamación de morosos, negociaciones extrajudiciales … EXTRAJUDICIAL Renegociación de deudas. Redacción y negociación de todo tipo de contratos. Constitución de asociaciones. Tramitación de herencias. MERCANTIL Constitución de sociedades y todos tipo de operaciones societarias derivadas. Procedimientos mercantiles. Liquidación […]

Gestió administrativa

Gestió administrativa Realitzem tots els tràmits relacionats amb el teu vehicle davant  de Trànsit: Matriculacions, Canvis de nom, duplicats, bescanvi de permisos etc. També  ens ocupem de la sol.licitud de NIE,  renovació de Permisos de residencia i treball, expedients de reagrupació familiar i obtenció de la nacionalitat espanyola. Oferim la possibilitat d’obtenir el certificat digital, […]

Administració de finques

ADMINISTRACIÓ DE FINQUES Intermediació immobiliària y administració d’edificis en règim de propietat horitzontal, ens ocupem de: Adopció de mesures i actes necessaris per a conservar la propietat i el correcte funcionament de les comunitats. Vetllar per tal que els propietaris-comuners compleixin les obligacions comunitàries. Preparació de comptes anuals i pressupostos. Presa de decisions sobre obres […]

Assessorament laboral

ASSESSORAMENT LABORAL Tota la gestió pel compliment de la normativa vigent en matèria laboral i orientació sobre les opcions disponibles en cada moment per reduir despeses i evitar sancions: Altes d’empresa, contractes de treball, rebuts de salaris, comunicacions a la Seguretat Social Tramitació d’altes i baixes d’empreses i autònoms. Confecció i presentació d’altes i baixes […]

Declaracions de renda i patrimoni

DECLARACIONS DE RENDA I PATRIMONI L’assessorem i confeccionem la seva declaració de renda i patrimoni en el cas en què estigui obligat. Volem comentar-li que el nostre principal objectiu en la confecció i assessorament de les seves declaracions de renda i patrimoni és ajudar-lo a no pagar més  impostos dels necessaris. També ens ocupem de […]

Constitució de societats i empreses

CONSTITUCIÓ DE SOCIETATS I EMPRESES Hi ha diferents formes jurídiques a l’hora de crear una empresa i és important un bon assessorament per escollir quina és l’opció més beneficiosa per al seu negoci. Des del nostre despatx li assessorem i realitzem tots els tràmits necessaris per a la constitució de societats i empreses. Com a […]

Serveis d’empreses

SERVEIS D’EMPRESES Un servei global de les principals àrees d’assessorament empresarial (comptable, fiscal i laboral) i que es pot complementar amb altres serveis que oferim directament des del nostre despatx o mitjançant convenis amb professionals d’altres sectors ÀREA FISCAL, TRIBUTÀRIA I MERCANTIL Estudi, confecció i presentació de tots els impostos directes i indirectes. Tramitació de […]

Assegurances

ASSEGURANCES Gestionem les seves assegurances de forma individual o global amb l’objectiu de reduir la seva despesa en assegurances El principal avantatge de gestionar les seves assegurances d’una manera global és que ens permet reduir la seva despesa en assegurances. Les necessitats de cada persona física o empresa són diferents i les cobertures dels riscos […]

Fiscal

Estudiem el seu cas en particular perquè obtingui els millors avantatges fiscals: Impost sobre la renda i patrimoni, declaracions d’IVA, comptes anuals ÀREA FISCAL, TRIBUTÀRIA I MERCANTIL Estudi, confecció i presentació de tots els impostos directes i indirectes. Tramitació de bonificacions, deduccions, exemcions i subvencions tributàries. Elaboració i seguiment de liquidacions tributàries. Elaboració de llibres […]