GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Gestión administrativa Realizamos todos los trámites relacionados con tu vehículo delante de Tráfico: Matriculaciones, Cambios de nombre, duplicados, canje de permisos etc. También nos ocupamos de la solicitud de NIE, renovación de Permisos de residencia y trabajo, expedientes de reagrupación familiar y obtención de la nacionalidad española. Ofrecemos la posibilidad de obtener el certificado digital, […]

SERVICIOS JURIDICOS

Legales (mercantil, civil, administrativo, tributario, laboral): Constitución de sociedades. operaciones entre sociedades, derecho concursal, contratos de alquiler, reclamación de morosos, negociaciones extrajudiciales … EXTRAJUDICIAL Renegociación de deudas. Redacción y negociación de todo tipo de contratos. Constitución de asociaciones. Tramitación de herencias. MERCANTIL Constitución de sociedades y todos tipo de operaciones societarias derivadas. Procedimientos mercantiles. Liquidación […]

Gestió administrativa

Gestió administrativa Realitzem tots els tràmits relacionats amb el teu vehicle davant  de Trànsit: Matriculacions, Canvis de nom, duplicats, bescanvi de permisos etc. També  ens ocupem de la sol.licitud de NIE,  renovació de Permisos de residencia i treball, expedients de reagrupació familiar i obtenció de la nacionalitat espanyola. Oferim la possibilitat d’obtenir el certificat digital, […]

Administració de finques

ADMINISTRACIÓ DE FINQUES Intermediació immobiliària y administració d’edificis en règim de propietat horitzontal, ens ocupem de: Adopció de mesures i actes necessaris per a conservar la propietat i el correcte funcionament de les comunitats. Vetllar per tal que els propietaris-comuners compleixin les obligacions comunitàries. Preparació de comptes anuals i pressupostos. Presa de decisions sobre obres […]

Assessorament laboral

ASSESSORAMENT LABORAL Tota la gestió pel compliment de la normativa vigent en matèria laboral i orientació sobre les opcions disponibles en cada moment per reduir despeses i evitar sancions: Altes d’empresa, contractes de treball, rebuts de salaris, comunicacions a la Seguretat Social Tramitació d’altes i baixes d’empreses i autònoms. Confecció i presentació d’altes i baixes […]

Declaracions de renda i patrimoni

DECLARACIONS DE RENDA I PATRIMONI L’assessorem i confeccionem la seva declaració de renda i patrimoni en el cas en què estigui obligat. Volem comentar-li que el nostre principal objectiu en la confecció i assessorament de les seves declaracions de renda i patrimoni