Pensió Alimentària

S’ha de fixar encara que el progenitor es trobi en parador desconegut i es desconeguin els seus ingressos

No és possible excloure de la pensió alimentària a favor d’un fill menor d’edat  el progenitor que s’hagi mantingut en rebel·lia (és a dir, que no hagi comparegut a judici) i els seus ingressos siguin desconeguts a causa de la impossibilitat de localitzar-lo.

Així ho ha manifestat el Tribunal Suprem (TS) en una sentència recent, en la qual estimava el recurs d’apel·lació d’una mare contra la sentència que no establia cap quantia a càrrec del pare en concepte de pensió alimentària a favor del seu fill pel fet que es trobés en parador desconegut i es desconegués absolutament quins poden ser els seus ingressos.

La mare apel·lant va argumentar que el desconeixement dels ingressos de l’acusat no era un obstacle per establir expressament l’obligació alimentària en el jutjat d’aquest pare per al seu fill. La sentència recorreguda ni tan sols va fixar l’anomenat «mínim vital», és a dir, una quantitat mínima, al voltant de 100 euros, que un progenitor, pel fet de ser-ho, se suposa que no pot evitar en cap cas.

El Tribunal Suprem ha recordat que, en un cas similar, ha establert com a import d’aquesta pensió el 10% dels ingressos que s’acrediten.

Per al TS no consta que aquest pare no tingui recursos econòmics o que es trobi en situació d’indigència absoluta, sinó que es troba absent sense deixar-los intencionadament i obliga la mare a atendre les necessitats del menor exclusivament, quan durant algun temps va fer algunes aportacions, la qual cosa revela que tenia possibilitats de complir amb aquesta obligació, fins a rebre la demanda i marxar, possiblement, al seu país d’origen.

Una altra cosa són les accions que aquest pare pugui plantejar un cop sigui trobat, si té intenció de modificar aquesta quantitat perquè la considera excessiva. La mare també podrà plantejar les seves si considera que s’ha de revisar aquest import en vista dels ingressos que es puguin acreditar en cada moment.

 

Si us trobeu en una situació similar a la descrita, els nostres professionals us podran proporcionar l’assistència jurídica adequada per a una solució ajustada al vostre interès i al dels vostres fills.

Contáctenos

(+34) 972 77 46 39

Horario 10:00-19:00

Dirección Avenida Girona, nº 43, Bajos, 17130 L’Escala (Girona)

Email info@grauisern.cat