Propietat horitzontal. Instal·lació d’ascensors

També han de participar en la instal·lació els locals amb accés independent?

  • La normativa sobre propietat horitzontal estableix l’obligació de fer les obres necessàries per garantir l’accessibilitat de les persones amb discapacitat o majors de setanta anys als habitatges en què viuen o treballen.
  • A petició dels propietaris, no requeriran l’acord previ de la junta. Inclou la instal·lació de rampes, ascensors o altres dispositius mecànics i electrònics que afavoreixin l’orientació o la comunicació amb l’exterior a les zones comunes.
  • Això sí: sempre que l’import transferit anualment per aquestes obres, prèvia deducció de subvencions o ajudes públiques, no excedeix de dotze mensualitats ordinàries de despeses comunes, sent la seva contribució obligatòria per a la comunitat i tots els propietaris, inclosos els locals.
  • El Tribunal Suprem ha dit que els propietaris han de pagar les despeses de la primera instal·lació de l’ascensor en funció de les quotes de participació, de manera que no es podrà acordar una distribució desigual de les despeses, ja que el que es pretén és garantir l’accessibilitat i millora de l’edifici. Inclou els locals comercials amb entrada independent.
  • Encara que els locals estiguin exempts de pagament en els estatuts, alguns tribunals també sostenen que, si la supressió de barreres arquitectòniques està fonamentada, els locals estan igualment obligats. Aquesta exempció pot referir-se a determinades despeses que serveixen a l’habitatge, però no a les destinades a l’eliminació de barreres arquitectòniques.

 

Els nostres professionals poden assessorar-vos adequadament sobre el funcionament de la vostra comunitat i l’adopció d’acords segons els requisits normatius, així com sobre les mesures oportunes en defensa dels vostres drets.

Contáctenos

(+34) 972 77 46 39

Horario 10:00-19:00

Dirección Avenida Girona, nº 43, Bajos, 17130 L’Escala (Girona)

Email info@grauisern.cat