RENTA 2019

Com demanar la devolució de l’IRPF per maternitat? Quan s’abona? L’Agència Tributària respon

Aquest dijous, Gonzalo García de Castro, director del departament de Gestió de l’Agència Tributària (AEAT), ha respost a les preguntes dels lectors sobre la declaració de la Renda corresponent a l’exercici fiscal de 2018. La campanya va iniciar el 2 d’abril passat i es prolongarà fins al pròxim 1 de juliol de 2019. Aquestes són les principals dubtes que l’AEAT ha resolt:

COM DEMANO LA DEVOLUCIÓ PER MATERNITAT?

Davant la pregunta d’una lectora sobre si pot demanar la devolució per maternitat i com fer-ho, l’AEAT ha assenyalat que per a això cal omplir la casella 0611 i, si escau, la casella 0622, de la declaració.

Des de l’Agència Tributària afegeixen que per a l’exercici 2018 aquesta deducció per maternitat té un increment addicional de fins a 1.000 euros anuals quan el contribuent que tingui dret a la mateixa satisfaci despeses de custòdia en llar d’infants o centres d’educació infantil autoritzats pel fill menor de tres anys i sempre que es compleixin una sèrie de requisits.

QUAN VAN A ABONAR LES DEVOLUCIONS PER MATERNITAT?

Al fil de la pregunta anterior, un altre lector ha volgut saber quan s’han d’abonar les devolucions per maternitat de l’IRPF ja que Hisenda va dir que es faria abans de començar la campanya. En aquest sentit, García de Castro ha apuntat que segueixen entrant milers de sol·licituds setmanals, algunes molt complexes, i que per això s’estan allargant els temps. En qualsevol cas, des de l’Agència assegura que es tramitaran en la major brevetat possible.

COM dedueixo LES DESPESES DE GUARDERIA EN LA RENDA?

Molts són els contribuents que no saben com han de declarar les despeses de guarderia. Com a resposta, l’AEAT indica que no cal disposar de cap justificant emès per la llar d’infants o centre d’educació infantil autoritzat.

Això sí, el ciutadà haurà de revisar que a la casella 0613 de la seva declaració es mostra l’import de les despeses declarades per la guarderia o centre d’educació infantil. A més, haurà de tenir en compte que aquest import s’haurà de minorar, si escau, per les subvencions que hagin estat directament abonades als pares.

I, en qualsevol cas, hi ha un límit de deduccions per a cada fill.

¿Puc deduir EL PSICÒLEG, PENSIÓ ALIMENTÀRIA …?

Pel que fa a altres deduccions, diversos lectors han preguntat per diferents casos concrets. Així, l’Agència Tributària ha aclarit que les despeses de psicòleg, igual que altres despeses mèdiques, no es poden deduir.

Tampoc poden deduir les despeses de millores en l’habitatge, com la renovació de la cuina, si l’habitatge és d’ús habitual. En canvi, si l’habitatge genera rendiments de capital immobiliari per estar llogada si són deduïbles.

D’altra banda, un lector ha preguntat per la deducció de la pensió alimentària i despeses del col·legi després d’una separació. Des de la AEAT han assenyalat que si les quantitats es van fixar per resolució judicial, es considera que es satisfan anualitats per aliments per decisió judicial.

En aquests casos, si l’import de les anualitats és inferior a la base liquidable general, podràs aplicar l’escala general i l’escala complementària separadament a l’import de les anualitats per aliments ia la resta de la base liquidable general, sempre que no s’apliqui el mínim per descendents respecte a aquests fills.

ON DECLARO LA SUBVENCIÓ D’AJUDA AL LLOGUER?

Finalment, des de l’AEAT han resolt altre dubte molt comú, on declarar diferents tipus de subvencions. En el cas concret dels ajuts al lloguer, Gonzalo García assenyala que l’import de la subvenció rebuda es declara a la base imposable general. En concret, dins l’apartat “Altres guanys i pèrdues patrimonials que no deriven de la transmissió d’elements patrimonials”, a la casella 0303 “Altres guanys patrimonials derivats d’ajuts públics. Import imputable a 2018”.

Contáctenos

(+34) 972 77 46 39

Horario 10:00-19:00

Dirección Avenida Girona, nº 43, Bajos, 17130 L’Escala (Girona)

Email info@grauisern.cat