Nosaltres

Núria Grau Palou

Llicenciada en dret i Gestor administratiu

Jordi Isern Colomeda

Llicenciat en dret i Advocat

Silvia Plana Belenguer

Departamen Fiscal
Comunitats
Assegurances

Anna Quintana Fàbregas

Tècnic Comptable

Meritxell Garcia Benitez

Tècnic en Administració i Finances
Departament Laboral

Nostre equip de treball

Gestoria + Serveis Jurídics

info@grauisern.cat