Vegeu algunes sentències d’interès aparegudes recentment

Reducció salarial

Una empresa va reduir els salaris dels seus treballadors i, tot i que van passar anys sense que reclamessin, ara volen fer-ho, però no saben si ha prescrit el seu dret.

El Tribunal Suprem [TS 16-03-2023] ha reiterat que:

  • La reducció d’un complement salarial sense la tramitació del procediment de modificació substancial de les condicions de treball és un incompliment d’una obligació salarial successiva (continuada).
  • Per tant, el dret a reclamar el pagament del complement no prescriu, encara que hagin transcorregut anys des de la reducció. El que sí que prescriu és el dret a reclamar les quantitats vençudes i no cobrades (els afectats només poden reclamar les quantitats de l’any anterior).

En definitiva, poden reclamar el compliment del pagament del complement en qualsevol moment (l’obligació roman), però, pel que fa al que ja no es rep, només poden reclamar l’import corresponent al darrer any.

 

Va caure a la dutxa de l’hotel

Un treballador va caure mentre es dutxava a l’hotel on s’allotjava en un viatge de negocis, fora de l’horari laboral. I el Tribunal Suprem [TS 18-04-2023] ha declarat que no és un accident laboral:

  • En aquests casos (accidents fora del centre de treball i que no succeeixen durant el desplaçament de casa a la feina), l’accident es presumeix com a no laboral.
  • No obstant això, admet prova en contra si es poden demostrar circumstàncies addicionals que permetin establir una connexió directa entre l’accident patit durant els períodes de descans o el desenvolupament d’activitats personals i laborals (l’acreditació d’aquesta connexió especial és responsabilitat del treballador interessat).
  • Com que en aquest cas el treballador no ha pogut acreditar la relació entre el viatge de negocis i l’accident, el tribunal ha declarat aquest accident com a no laboral.

 

S’ha de reincorporar

Quan un treballador rep l’alta després d’un procés d’incapacitat temporal, pot impugnar-la. Doncs bé, el Tribunal Suprem [TS 17-04-2023] ha confirmat que la impugnació de les baixes mèdiques emeses abans de l’esgotament de 365 dies de prestació no allarga la situació d’IT, de manera que la persona afectada està obligada a tornar a la seva feina.

L’incompliment de l’obligació de reincorporació és motiu d’acomiadament disciplinari per inassistència (sempre que el treballador estigui absent els dies exigits pel conveni o règim disciplinari perquè la infracció es consideri molt greu).

En tot cas, quan a l’empresa se li notifica l’alta d’un treballador, és recomanable que se li exigeixi per escrit que sigui reintegrat; que si no es presenta, se li enviï un burofax avisant-lo novament de la seva obligació; i, només si continua no anant, que sigui acomiadat.

Contáctenos

(+34) 972 77 46 39

Horario 10:00-19:00

Dirección Avenida Girona, nº 43, Bajos, 17130 L’Escala (Girona)

Email info@grauisern.cat